65 lecie służby bhp

Uroczystość z okazji 65 lat służby bhp świętowaliśmy w oprawie muzycznej 24 listopada 2018r.

 Uroczystość z okazji 65-lecia służby bhp w Polsce odbyła się w naszym Oddziale 24 listopada 2018 w oprawie muzycznej.