Kontakt

Oddział w Białymstoku

15-888 Białystok

ul. Wyszyńskiego 2/23

bialystok@ospsbhp.pl

http://bialystok.ospsbhp.pl/

adres do korespondencji:

15-888 Białystok

ul.Kard.S.Wyszyńskiego 2 lok.23